Giới thiệu

CÔNG TY TNHH QUÁN QUÂN

Được chính thức thành lập vào năm 1991. Tuy nhiên chúng tôi đã có một quá trình hoạt động trên 30 năm. Suốt thời gian qua Công ty đã không ngừng cải tiến hoạt động để có thể mang lại những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng. Hiện nay, Quán Quân là một thương hiệu uy tín trên thị trường. Khẩu hiệu của chúng tôi là:

"Tiếp tục phấn đấu và phát triển để phục vụ người tiêu dùng ngày càng tốt hơn."