Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH GIAO DỊCH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Những điều khoản này áp dụng với việc mua bán đối với các sản phẩm được giới thiệu trên website quanquan.com – là website được thiết lập và quản lý bởi: Công ty TNHH Quán Quân (Quanquan.com) cho Bạn (Bên mua).

Nếu liên lạc với chúng tôi để đặt mua sản phẩm có nghĩa là Bạn đồng ý với những điều khoản này.

 Điều 2. Chính sách đổi trả

Sản phẩm muốn đổi hoặc trả cần đảm bảo nguyên đai, chưa mở nắp, chưa sử dụng. Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển mà khi giao hàng, bằng mắt thường không thể kiểm tra được thì sản phẩm muốn đổi trả phải nguyên vẹn, không bị méo mó, biến dạng, phiếu bảo hành (nếu có) phải còn nguyên vẹn. Trong trường hợp không có sản phẩm thay thế để đổi cho Bạn, Quanquan.com sẽ hoàn trả lại khoản thanh toán mà bạn đã trả cho đơn hàng đó.

Điều 3. Chính sách bảo hành

Điều khoản bảo hành của sản phẩm được áp dụng tại thời điểm xuất hóa đơn cho Bạn và theo quy định của Nhà sản xuất sản phẩm đó. Thông tin chi tiết về chính sách bảo hành cho sản phẩm cụ thể, xin liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của quanquan.com (Điện thoại: 08.3855.0516)

3.1. Điều kiện bảo hành

  1. Sản phẩm còn trong hạn bảo hành
  2. Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: Tên sản phẩm, mã sản phẩm, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, số điện thoại, địa chỉ, ngày mua... Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa... với những sản phẩm áp dụng phiếu bảo hành.
  3. Hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi quy trình sản xuất.
  4. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.

Đối với những sản phẩm đủ điều kiện bảo hành, Quanquan.com miễn phí chi phí công sửa chữa. Ngoài ra, Quanquan.com sẽ thu phí vật tư và phát sinh khác (Dựa trên bảng báo giá theo thời điểm phát sinh).

3.2. Những trường hợp không được bảo hành:

  1. Sản phẩm không còn phiếu bảo hành hoặc phiếu bảo hành không cón nội dung hợp lệ (Mã sản phẩm, ngày tháng sản xuất, ngày mua) bị tẩy xóa, sửa nội dung.
  2. Sản phẩm bị hỏng hoặc bị biến dạng do sử dụng sai hoặc lắp đặt không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do tác động của ngoại lực.

Điều 4. Chào hàng, Đặt hàng, Chấp nhận yêu cầu đặt hàng

Tất cả các thông tin và mô tả sản phẩm đề cập trên website quanquan.com không phải là một lời chào hàng và có thể được thu hồi hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào trước khi Quanquan.com chấp nhận yêu cầu đặt hàng của Bạn. Quanquan.com không thể đảm bảo rằng, tất cả các Sản phẩm đều sẵn có, song sẽ cố gắng để đảm bảo sẵn sàng cung cấp các Sản phẩm.

Quy trình mua hàng tại website Quanquan.com:

Bất cứ yêu cầu đặt hàng nào do Bạn gửi đến đều là một đề xuất mua Sản phẩm chiếu theo những thỏa thuận này và quyền chấp nhận phụ thuộc vào Quanquan.com. Sự chấp nhận yêu cầu đặt hàng có hiệu lực và giao dịch sẽ được xác lập khi Quanquan.com giao hàng cho Bạn. Bạn chắc chắn rằng tất cả và bất cứ thông tin nào do Bạn cung cấp khi đặt hàng qua điện thoại đều cập nhật và chính xác để Quanquan.com có thể đáp ứng việc đặt hàng của Bạn.

Điều 5. Giá cả và thanh toán

Giá phải trả cho Sản phẩm là giá có hiệu lực tại thời điểm tiếp nhận yêu cầu đặt hàng, trừ khi được thỏa thuận trực tiếp hoặc được đề cập đến trực tiếp. Giá sẽ được cho biết trên website, song giá cuối cùng và chính xác trong trường hợp có sự sai khác về giá cả là giá được Quanquan.com thông báo với bạn trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Trước khi Chấp nhận yêu cầu đặt hàng của Bạn, Quanquan.com có quyền ngừng áp dụng giảm giá và/hoặc chỉnh sửa giá cả để xem xét đến sự gia tăng trong chi phí bao gồm (nhưng không giới hạn) chi phí về nguyên vật liệu, về phân phối hàng, gia tăng của các loại thuế, thuế xuất nhập khẩu hoặc các loại thuế khác và sự thay đổi của tỷ giá hối đoái. Lỗi lập trình hoặc lỗi về dữ liệu trên website có thể dẫn tới những sự không chính xác về giá cả. Khi giá cả không chính xác hoặc có chênh lệch so với giá thị trường, Quanquan.com sẽ tôn trọng các yêu cầu đặt hàng, song có thể chỉnh sửa giá cả và chào bán với giá đúng của thị trường.

Quanquan.com sẽ thông báo tới Bạn bất cứ sai sót nào trong giá cả trước khi giao hàng. Trong trường hợp Bạn chọn tiếp tục mua hàng, tức là Bạn chấp nhận những điều kiện và giá mới như được thông báo bởi Quanquan.com. Giá (trừ khi được thông báo khác) sẽ được tính bằng loại tiền tệ như trên website đã viết.

Thanh toán cần được thực hiện trước khi hoặc cùng lúc với việc giao hàng sản phẩm và bằng những hình thức đã được trực tiếp chấp thuận bởi Quanquan.com.

Điều 6. Giao hàng

Sau khi xác nhận yêu cầu đặt hàng, Quanquan.com tiến hành giao sản phẩm theo như yêu cầu của bạn đảm bảo về số lượng, chất lượng, cách thức bao gói và những điều kiện khác phù hợp với nội dung yêu cầu đặt hàng của Bạn.

Thời gian giao hàng chính xác được nêu cụ thể trong phản hồi xác nhận mua hàng. Quanquan.com luôn cố gắng tối đa để đảm bảo việc giao hàng được đúng hạn.

Điều 7. Trách nhiệm

Bạn có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa khi Quanquan.com giao hàng cho bạn. Nếu có vấn đề xin vui lòng liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng của Quanquan.com tại thời điểm nhân viên giao hàng còn ở đó. Trường hợp sau khi nhân viên giao hàng đã đi thì trong vòng 01 ngày kể từ khi nhận được hàng, Bạn phải liên hệ ngay cho chúng tôi theo số điện thoại 08.3855.0516 để được xử lý và hẹn đổi trả hàng.

Quanquan.com không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hóa mà bạn đã biết hoặc phải biết nhưng không thông báo cho Quanquan.com tại thời điểm giao hàng.

Quanquan.com sẽ chịu trách nhiệm về các tổn hại gây ra bởi một sự vi phạm trách nhiệm hợp đồng quan trọng một cách chủ ý hay do sơ suất nghiêm trọng, song giới hạn lượng tổn thất tối đa bằng giá trị của sản phẩm.

 Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Giao dịch sẽ chấm dứt khi Quanquan.com hoàn thành việc giao Sản phẩm cho Bạn. Quanquan.com có thể hoãn hoặc dừng việc giao Sản phẩm trong trường hợp Bạn có bất kỳ dấu hiệu nào dẫn đến việc không có khả năng thanh toán đơn hàng. Trong trường hợp này, Quanquan.com cũng có thể chấm dứt yêu cầu đặt hàng của Bạn bằng một thông báo gửi đến Bạn qua email/điện thoại/sms.

Điều 9. Khiếu nại

Nếu Bạn chưa hài lòng hoặc thắc mắc khiếu nại về vấn đề bảo hành, đổi trả vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của Quanquan.com (Điện thoại: 08.3855.0516) hoặc trực tiếp tại địa chỉ trụ sở của Quanquan.com:

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Quán Quân

Trụ sở: 94 – 96 Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Điều 10. Điều khoản chung

Các điều khoản này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện và chỉ là các điều khoản giữa Quanquan.com và Bạn, trong khi các điều khoản trước đó, dù là thỏa thuận miệng hay bằng văn bản, đều không bắt buộc, trừ trường hợp được nhắc đến trong tài liệu này. Quanquan.com có quyền thay đổi các điều khoản hiện tại theo thời gian và có thông báo về những thay đổi quan trọng trên website hiện tại. Việc Bạn tiếp tục thực hiện mua hàng trên website này sau khi thông báo đồng nghĩa với sự chấp thuận của Bạn đối với các thay đổi đó. Bạn không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền và trách nhiệm chiếu theo các điều khoản này cho bên thứ ba, mà không có văn bản đồng ý của Quanquan.com.