BÍT NGOÀI ĐIỆN TRỞ
BÍT NGOÀI ĐIỆN TRỞ

BÍT NGOÀI ĐIỆN TRỞ

Bít điện trở ngoài ∅ 47: 7,000 VND

Liên hệ chúng tôi