CO GIẢM
CO GIẢM

CO GIẢM

Kích Cỡ Đơn Vị Tính Đơn Giá (VNĐ)
  L  25 x 20 cái 5,412  
  L  32 x 20 cái 6,336  
  L  32 x 25 cái 7,656  
  L  40 x 20 cái 20,856  
  L  40 x 25 cái 25,212  
  L  40 x 32 cái 29,040  

 

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá bán tại cửa hàng.

Liên hệ chúng tôi