CO GIẢM
CO GIẢM

CO GIẢM

Kích Cỡ Đơn Vị Tính Đơn Giá (VNĐ)
  L  25 x 20 cái 4,510  
  L  32 x 20 cái 5,280  
  L  32 x 25 cái 6,380  
  L  40 x 20 cái 17,380  
  L  40 x 25 cái 21,010  
  L  40 x 32 cái 24,200  

 

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá bán tại cửa hàng.

Liên hệ chúng tôi