CO
CO

CO

Kích Cỡ Đơn Vị Tính Đơn Giá (VNĐ)
  L  20 x 20 cái 2,970  
  L  25 x 25 cái 4,400  
  L  32 x 32 cái 6,930  
  L  40 x 40 cái 13,200  
  L  50 x 50 cái 26,400  
  L  63 x 63  cái 48,620  
  L  75 x 75 cái 82,060  
  L  90 x 90  cái 127,600  
  L  110 x 110 cái 193,930  
  L  160 x 160 cái 528,440  

 

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá bán tại cửa hàng.

Liên hệ chúng tôi