TÊ GIẢM
TÊ GIẢM

TÊ GIẢM

Kích Cỡ Đơn Vị Tính Đơn Giá (VNĐ)
   T 25 x 20 x 25 cái 4,950  
   T 32 x 20 x 32 cái 7,810  
   T 32 x 25 x 32 cái 8,690  
   T 40 x 20 x 40  cái 11,440  
   T 40 x 25 x 40 cái 13,310  
   T 40 x 32 x 40 cái 20,020  
   T 50 x 20 x 50 cái 50,380  
   T 50 x 25 x 50 cái 53,790  
   T 50 x 32 x 50 cái 59,070  
   T 50 x 40 x 50 cái 59,070  
   T 63 x 20 x 63 cái 50,996  
    T 63 x 25 x 63 cái 53,999  
    T 63 x 32 x 63 cái 60,500  
    T 63 x 40 x 63 cái 61,996  
    T 63 x 50 x 63 cái 63,008  
    T 75 x 25 x 75 cái 69,960  
    T 75 x 32 x 75 cái 80,960  
    T 75 x 40 x 75 cái 86,460  
    T 75 x 50 x 75 cái 96,690  
    T 75 x 63 x 75 cái 96,690  
    T 90 x 40 x 90 cái 130,240  
    T 90 x 50 x 90 cái 132,550  
    T 90 x 63 x 90 cái 145,970  
    T 90 x 75 x 90 cái 166,100  
    T 110 x 50 x 110 cái 188,540  
    T 110 x 63 x 110 cái 234,630  
    T 110 x 75 x 110 cái 267,740  
    T 110 x 90 x 110 cái 280,940  
    T 160 x 110 x 160 cái 471,020  

 

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá bán tại cửa hàng.

Liên hệ chúng tôi