TÊ GIẢM
TÊ GIẢM

TÊ GIẢM

Kích Cỡ Đơn Vị Tính Đơn Giá (VNĐ)
   T 25 x 20 x 25 cái 5,940  
   T 32 x 20 x 32 cái 9,372  
   T 32 x 25 x 32 cái 10,428  
   T 40 x 20 x 40  cái 13,728  
   T 40 x 25 x 40 cái 15,972  
   T 40 x 32 x 40 cái 24,024  
   T 50 x 20 x 50 cái 60,456  
   T 50 x 25 x 50 cái 64,548  
   T 50 x 32 x 50 cái 70,884  
   T 50 x 40 x 50 cái 70,884  
   T 63 x 20 x 63 cái 61,195  
    T 63 x 25 x 63 cái 64,799  
    T 63 x 32 x 63 cái 72,600  
    T 63 x 40 x 63 cái 74,395  
    T 63 x 50 x 63 cái 75,610  
    T 75 x 25 x 75 cái 83,952  
    T 75 x 32 x 75 cái 97,152  
    T 75 x 40 x 75 cái 103,752  
    T 75 x 50 x 75 cái 116,028  
    T 75 x 63 x 75 cái 116,028  
    T 90 x 40 x 90 cái 156,288  
    T 90 x 50 x 90 cái 159,060  
    T 90 x 63 x 90 cái 175,164  
    T 90 x 75 x 90 cái 199,320  
    T 110 x 50 x 110 cái 226,248  
    T 110 x 63 x 110 cái 281,556  
    T 110 x 75 x 110 cái 321,288  
    T 110 x 90 x 110 cái 337,128  
    T 160 x 110 x 160 cái 565,224  

 

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá bán tại cửa hàng.

Liên hệ chúng tôi