TÊ ĐỀU
TÊ ĐỀU

TÊ ĐỀU

Kích Cỡ Đơn Vị Tính Đơn Giá (VNĐ)
   T 20 x 20 x 20 cái 4,488  
   T 25 x 25 x 25 cái 6,204  
   T 32 x 32 x 32 cái 9,108  
   T 40 x 40 x 40 cái 30,756  
   T 50 x 50 x 50 cái 61,195  
   T 63 x 63 x 63 cái 72,006  
   T 75 x 75 x 75 cái 110,220  
   T 90 x 90 x 90 cái 173,580  
   T 110 x 110 x 110 cái 455,400  
   T 160 x 160 x 160 cái 791,472  

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá bán tại cửa hàng.

Liên hệ chúng tôi