TÊ ĐỀU
TÊ ĐỀU

TÊ ĐỀU

Kích Cỡ Đơn Vị Tính Đơn Giá (VNĐ)
   T 20 x 20 x 20 cái 3,740  
   T 25 x 25 x 25 cái 5,170  
   T 32 x 32 x 32 cái 7,590  
   T 40 x 40 x 40 cái 25,630  
   T 50 x 50 x 50 cái 50,996  
   T 63 x 63 x 63 cái 60,005  
   T 75 x 75 x 75 cái 91,850  
   T 90 x 90 x 90 cái 144,650  
   T 110 x 110 x 110 cái 379,500  
   T 160 x 160 x 160 cái 659,560  

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá bán tại cửa hàng.

Liên hệ chúng tôi