ỐNG NƯỚC NÓNG
ỐNG NƯỚC NÓNG

ỐNG NƯỚC NÓNG

Kích Cỡ Đơn Vị Tính Đơn Giá (VNĐ)
  20 x 2.8 mét 28,100  
  20 x 3.4 mét 26,400  
  25 x 3.5 mét 36,432  
  25 x 4.2 mét 41,844  
  32 x 4.4 mét 62,832  
  32 x 5.4 mét 72,072  
  40 x 5.5 mét 100,980  
  40 x 6.7 mét 111,936  
  50 x 6.9 mét 147,972  
  50 x 8.3 mét 172,128  
  63 x 8.6 mét 237,600  
  63 x 10.5 mét 279,576  
  75 x 10.3 mét 387,288  
  90 x 12.3 mét 535,656  
  110 x 15.1 mét 1,355,640  
  110 x 18.3 mét 1,624,260  
  160 x 17.9 mét 1,821,600  

 

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá bán tại cửa hàng.

Liên hệ chúng tôi