ỐNG NƯỚC NÓNG
ỐNG NƯỚC NÓNG

ỐNG NƯỚC NÓNG

Kích Cỡ Đơn Vị Tính Đơn Giá (VNĐ)
  20 x 2.8 mét 19,250  
  20 x 3.4 mét 22,000  
  25 x 3.5 mét 30,360  
  25 x 4.2 mét 34,870  
  32 x 4.4 mét 52,360  
  32 x 5.4 mét 60,060  
  40 x 5.5 mét 84,150  
  40 x 6.7 mét 93,280  
  50 x 6.9 mét 123,310  
  50 x 8.3 mét 143,440  
  63 x 8.6 mét 198,000  
  63 x 10.5 mét 232,980  
  75 x 10.3 mét 322,740  
  90 x 12.3 mét 446,380  
  110 x 15.1 mét 1,129,700  
  110 x 18.3 mét 1,353,550  
  160 x 17.9 mét 1,518,000  

 

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá bán tại cửa hàng.

Liên hệ chúng tôi