ỐNG NƯỚC LẠNH
ỐNG NƯỚC LẠNH

ỐNG NƯỚC LẠNH

Kích Cỡ Đơn Vị Tính Đơn Giá (VNĐ)
  20 x 1.9 mét 20,064  
  20 x 2.3 mét 21,384  
  25 x 2.3 mét 27,588  
  25 x 2.8 mét 29,304  
  32 x 3.0 mét 46,596  
  32 x 3.6 mét 51,084  
  40 x 3.7 mét 67,320  
  40 x 4.5 mét 83,028  
  50 x 4.6 mét 109,428  
  50 x 5.6 mét 123,420  
  63 x 5.8 mét 170,940  
  63 x 7.1 mét 206,184  
  75 x 6.9 mét 258,192  
  75 x 8.4 mét 320,364  
  90 x 8.2 mét 387,288  
  90 x 10.1 mét 430,452  
  110 x 12.3 mét 1,103,652  
  160 x 14.6 mét 1,270,236  
  160 x 21.5 mét 1,830,840  

 

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá bán tại cửa hàng.

Liên hệ chúng tôi